1. Spelsoorten

Tot en met seizoen 2021-2022 was dit artikel als volgt verwoord:

Er zijn 3 voorronden en 3 finales libre, namelijk 1/2-sterklasse, 3-sterklasse en 4/5-sterklasse. In de 4/5-sterklasse spelen de kaderspelers. Er zijn 3 voorronden en 3 finales driebanden, namelijk in de poule A, poule B en poule C. Bij te weinig deelnemers worden de klassen samengevoegd. Zowel tijdens de voorronden als de finales zal net als in de competitie met het Belgisch puntensysteem worden gespeeld.

Met ingang van seizoen 2022-2023 zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd:

De klassen 1+2 ster en de klassen 3+4+5 ster zijn bij libre verdeeld in 2 categorieën. De grens is bepaald op moyenne 1,600. Daaronder is het 1+2 ster, vanaf moyenne 1,600 is het 3 ster en hoger.

2. Deelname

Tot en met seizoen 2021-2022 was dit artikel als volgt verwoord:

Is open voor alle teamleden die deelnemen in de teamcompetitie van Biljartfederatie De Ronde Venen. Individuele deelname is alleen mogelijk indien men lid is van een aangesloten biljartclub.

Met ingang van seizoen 2022-2023 is onderstaande wijziging doorgevoerd:

Deelname staat open voor spelers uit de regio. Hierdoor is dit toernooi omgedoopt naar het ‘Open PK Libre DRV’.

3. Inschrijving deelname

Voor PK driebanden is de uiterlijke inschrijfdatum de derde zondag in oktober, voor het ‘Open PK Libre DRV’ de laatste zondag in februari. Het inschrijfgeld bedraagt  €  15,00 en voor individuele deelnemers  € 25,00 per speler.

De aangesloten clubs dienen er voor zorg te dragen dat hun leden het programmaboekje op tijd in hun bezit krijgen waarin de uiterlijke inschrijfdatums staan genoteerd. Bij directe promotie kan kosteloos aan de voorronden van een hogere klasse deelgenomen worden. Prijswijziging voorbehouden.

4. Nieuwe Spelers

Aan de PK’s mogen alleen spelers met een officieel vastgesteld en geregistreerd moyenne meedoen. Spelers die het seizoen als nieuwe speler zijn gestart moeten eerst 4 partijen hebben gespeeld en daarmee de status van nieuwe speler zijn kwijtgeraakt voor ze mogen meedoen aan de PK’s.

5. Voorrondelocatie(s)

Deze worden in overleg met de wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen vastgesteld. De voorronden vinden bij voorkeur op een zondag plaats, bij uitzondering kan uitgeweken worden naar een zaterdag. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren worden gecommuniceerd.

Elke locatie dient zelf te zorgen voor de ballen, tellers en schrijvers. Indien er onvoldoende tellers/schrijvers zijn dienen de spelers dit zelf uit te voeren.

6. Finalelocatie

Het bestuur is vrij te beslissen waar binnen De Ronde Venen de finales worden gehouden. De speeldagen zijn op zaterdag en zondag. Het bestuur kan in overleg met de organiserende club besluiten twee of drie finales van dezelfde spelsoort in dezelfde locatie en hetzelfde weekend te organiseren. In dat geval kan het een optie zijn om buiten de zaterdag en zondag ook de vrijdagavond te benutten voor het spelen van de finale.

De organiserende club draagt zorg voor een goed onderhouden en verwarmd biljart, tellers/schrijvers en andere voor de wedstrijden benodigde attributen, dit om de finalisten optimaal tot dienst te zijn. De Biljartfederatie levert de wedstrijdballen. De wedstrijdleiding staat boven de arbitrage en neemt bij geschillen terstond een bindende beslissing.

7. Aanvang van de wedstrijden

Zie het programmaboekje en/of op de website. Spelers dienen tenminste 15 minuten voor de aanvang aanwezig te zijn. De vereniging die de finale organiseert zorgt in principe voor arbiters en schrijvers. A.U.B. tijdens de wedstrijden het mobieltje uit!

8. Voorronden

Iedere deelnemer speelt 3 wedstrijden in de voorronde volgens een scorelijst van de wedstrijdleider PK. De deelnemers dienen zelf te arbitreren en te schrijven. Indien noodzakelijk kan de wedstrijdleider de partijen inkorten. Indien een voorronde-poule uit een oneven aantal spelers bestaat, moet één van de spelers (bepaald door loting) een extra vierde partij spelen. Deze partij wordt als eerste gespeeld, en voor de speler voor wie het een extra vierde partij is telt wel het moyenne van deze partij mee voor zijn gemiddelde moyenne-percentage, maar tellen de wedstrijdpunten niet mee.

9. Moyenne, promotie en degradatie

Het bij de Persoonlijke Kampioenschappen toegepaste libre moyenne is gelijk aan het moyenne welk gebruikt wordt in de competitie. De wedstrijden tijdens de libre PK’s, zowel voorronde als finale, doen net als de competitie- en bekerwedstrijden mee in de bepaling van het moyenne. Tijdens de voorronde en finale van de libre PK’s komt de speler uit in de klasse behorend bij zijn of haar moyenne. Promotie en degradatie naar een andere klasse gaat automatisch op basis van het moyenne.

Voor driebanden geldt dat alle gespeelde partijen in zowel de voorronde als de finale meetellen voor het berekenen van het nieuwe moyenne. Voor de spelers die alleen de voorronde hebben gespeeld (3 partijen) wordt het nieuwe moyenne het gemiddelde is van het gespeelde moyenne en het oude moyenne.Promotie en degradatie naar een andere klasse gaat automatisch op basis van het moyenne.

Uitzondering op de automatische promotie/degradatie is de regel dat elke kampioen van een PK klasse/categorie de keus heeft om het seizoen erop eenmalig in de hogere klasse uit te komen, ook indien niet het minimum moyenne voor die klasse behaald is. In die hogere klasse moet wel gespeeld worden met het minimum moyenne van die klasse/categorie. Dit geldt ook voor spelers die vrijwillig in een hogere klasse spelen in geval dit op basis van het aantal inschrijvingen per klasse en het niveau van de betreffende speler wenselijk geacht wordt door de PK-wedstrijdleider.

10. Bepalen finalisten

Net als in de competitie wordt bij de PK’s het Belgische puntensysteem gehanteerd. De rangschikking wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijke stand geldt het hoogste moyenne-percentage. Voor de PK driebanden finale plaatsen per poule 5 spelers zich. Voor het ‘Open PK Libre DRV’ plaatsen 8 spelers zich per categorie (1+2 ster/3+4+5 ster).

Bij PK driebanden zijn de spelers die 6e en 7e zijn geëindigd nin de voorronden automatisch 1e en 2e reserve. Bij het ‘Open PK Libre DRV’ zijn dat de spelers die 9e en 10e zijn geëindigd in de voorronden. De finalisten ontvangen via de secretaris van hun club persoonlijk bericht.

Voorbeeld rangschikking

Dit voorbeeld is verwijderd, aangezien met ingang van seizoen 2022-2023 de rangschikking bepaald wordt op basis van de wedstrijdpunten volgens het Belgische puntensysteem en bij een gelijke stand het moyenne-percentage.

11. Klasse indeling libre

Let op: met ingang van seizoen 2022-2023 is de grens van de 3-sterklasse aangepast.
1-sterklasse      0,01 t/m 0,89          15 t/m    31 car.
2-sterklasse      0,90 t/m 1,59          33 t/m   53 car.
3-sterklasse      1,60 t/m 2,99          56 t/m   80 car.
4-sterklasse      3,00 t/m 4,99         85 t/m 280 car.
5-sterklasse      5,00 t/m 14,99      140 t/m 280 car. (38/2)

De 5-sterklasse is de kaderklasse en is verplicht boven 15,00 moy. libre.

12. Klasse indeling driebanden

De PK’s driebanden worden gespeeld in drie klassen, met de volgende indeling:

A-poule =   20 caramboles en hoger   (moyenne boven 0,500)
B-poule =   15  t/m 19 caramboles      (0,375  t/m 0,499)
C-poule =   10 t/m 14 caramboles       (0,250  t/m 0,374)

Bedraagt het aantal inschrijving in de A-poule driebanden minder dan 5 spelers, dan mag dit (tot een maximum van 5 deelnemers) op volgorde van moyenne uitgebreid worden met spelers die voldoen aan het criterium van de B-poule. Alle deelnemers, dus ook de gedispenseerden, zullen in iedere PK-partij echter op tenminste 20 te maken caramboles worden ingedeeld.

13. Finale-indeling

In de PK driebanden finale spelen 5 finalisten. Dat betekent per ronde 1 vrije speler. Het zogenaamde Avé-systeem wordt gehanteerd om de beslissende partij naar de laatste wedstrijd te brengen. Om te rangschikken is het resultaat uit de voorronde van belang. Speler 1 in de rangschikking speelt tegen nummer 5, 2 tegen 4 en 3 tegen de verliezer van 1 tegen 5. Na elke ronde moet opnieuw een stand opgemaakt worden waarna de op dat moment hoogste speler weer tegen de laagste speler uitkomt tegen wie hij nog niet gespeeld heeft, etc. Van dit systeem kan afgeweken worden indien meerdere spelers van dezelfde vereniging of familie in dezelfde klasse/categorie uitkomen.

Tijdens de ‘Open PK Libre DRV’ spelen de 8 finalisten in een knock-out systeem, te beginnen bij een kwartfinale. Alleen de winnaars gaan door naar de volgende ronde.

14. Boete / uitsluiting

Indien een speler niet verschijnt tijdens een voorronde of finale zonder kennisgeving neemt het bestuur passende maatregelen.

15. Persoonlijk kampioen

Degene die de finale wint is voor 1 seizoen Persoonlijk Kampioen van Biljartfederatie De Ronde Venen in zijn of haar klasse/categorie.

16. Statuten

De statuten van Biljartfederatie De Ronde Venen liggen bij het secretariaat ter inzage.

17. Onvoorzien

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Loading