Privacyverklaring Biljartfederatie De Ronde Venen

Dit is de privacyverklaring van Biljartfederatie De Ronde Venen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40481733, hierna te noemen: `de Federatie`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en er wordt voldaan aan de AVR wetgeving. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: biljartfederatie@hotmail.com.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Communicatie vanuit het bestuur naar de teams en verenigingen via de teamleiders. • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
Uitvoering van de reglementen van de Biljartfederatie. Tot het einde van het seizoen waarin de teamleider actief is. De bestuursleden.
Afstemming tussen de teamleiders onderling in het kader van de competities. Teamleider gegevens beschikbaar voor andere teamleiders na inloggen in BiljartPoint. • Voornaam
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mail adres
Uitvoering van de reglementen van de Biljartfederatie. Tot het einde van het seizoen waarin de teamleider actief is. De andere teamleiders.
Teamsamenstelling, moyenne en partijresultaten vastleggen in BiljartPoint en Biljartfederatie Programmaboekje. • Voornaam
• Achternaam
Uitvoering van de reglementen van de Biljartfederatie. Potentieel onbeperkt Een ieder die de BiljartPoint website bezoekt en doorklikt naar competitie De Ronde Venen.
Vernoeming van spelers op de website van Biljartfederatie De Ronde Venen, Facebook en de locale media. Betreft PK- uitslagen, Partij-uitslagen, Kortste Partij en Hoogste Serie van de week. • Voornaam
• Achternaam
• Foto’s van teams of individuele spelers
Promotie van de Biljartsport en De Ronde Venen competities. Potentieel onbeperkt, tenzij iemand bezwaar maakt. In dat geval worden ze verwijderd van de website en Facebook. Een ieder die de website of Facebook pagina van Biljartfederatie De Ronde Venen bezoekt. En lezers locale media.

Opmerking:
1. Er wordt door de Federatie geen administratie bijgehouden van de individuele leden
2. Uitslagen van partijen en wedstrijden worden niet beschouwd als gevoelige persoonsgegevens
3. De persoonsgegevens die voor sommige niet-teamleiders in BiljartPoint ingevoerd waren zijn verwijderd omdat ze geen nut hebben

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Federatie de adressen, telefoonnummer en E-mailadressen van de teamleiders niet aan derden. De voornamen, achternamen, moyennes en partijresultaten van de teamspelers zijn wel door een ieder in te zien op het internet via BiljartPoint. Spelers die niet genoemd willen worden in wedstrijdverslagen in de media, of die niet herkenbaar in beeld willen zijn op foto’s die op de Federatie website of in de media worden gepubliceerd kunnen dit kenbaar maken, waarna deze wens gerespecteerd zal worden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
De teamleiders zetten zelf hun persoonsgegevens in BiljartPoint, en kunnen deze ook zelf weer wijzigen of verwijderen. Indien een teamleider deze gegevens niet langer beschikbaar wil stellen ter inzage voor het bestuur en de andere teamleiders zal er een nieuwe teamleider voor het betreffende team moeten worden benoemd om het verder spelen in de competitie mogelijk te maken.

Beveiliging persoonsgegevens
De Federatie treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
De Federatie zal een verwerkingsovereenkomst met BiljartPoint tekenen. Voor die tijd zullen nog een aantal wijzigingen in BiljartPoint worden gemaakt door de ontwikkelaar om aan de AGV eisen te voldoen.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige als teamleider wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Federatie. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Federatie raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Federatie past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Federatie raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Federatie er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Federatie wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Piet Best
E-mail: biljartfederatie@hotmail.com
Telefoonnummer: 06-17530875

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Loading