Bij nieuwe spelers wordt door Biljartpoint na 4 gespeelde wedstrijden automatisch het moyenne aangepast. Dit kan hoger of lager zijn. Teamleiders worden te allen tijde via e-mail geïnformeerd over herzieningen. Indien een speler zijn e-mail adres in zijn profiel heeft opgegeven, ontvangt hij of zij ook een e-mail.

Wil je zekerheid hebben over het te spelen aantal caramboles op een wedstrijddag, kijk dan vooraf op Biljartpoint, daar staat altijd het actuele moyenne en de te maken caramboles!

2022-2023
Herzieningen
Naam Oud Oud aantal Nieuw Nieuw aantal
Bondsnr. Team Nieuwe speler Moy Car Moy Car
100203 (*1) S.V. Veenland Joep Pothuizen 0,750 29 0,890 31
100204 (*1) S.V. Veenland Adrie van Mer 0,751 29 1,190 38
100206 (*2) DenB Diensten/De Springbok Ton v/d Kleij 0,800 31
100207 (*2) DenB Diensten/De Springbok Cock Sassen 0,600 27
100166 (*3) De Kromme Mijdrecht 2 Hans Peter van Tilburg 0,780 29
100197 De Kromme Mijdrecht 2 Ger Versteeg 0,637 27 0,569 25
100204 S.V. Veenland Adrie van Mer 1,190 38 1,198 38
100196 De Kromme Mijdrecht 2 Arie Kranenburg 0,810 31 0,848 31
100203 S.V. Veenland Joep Pothuizen 0,890 31 0,867 31
100199 De Merel/Richard’s 1 Bart Hofmanns 1,000 35 1,166 38
100201 De Springbok 2 / Feka Peter van Kerkwijk 0,790 29 0,796 29
100207 DenB Diensten Cock Sassen 0,600 27 0,532  25 
100099 (*3) De Kromme Mijdrecht 1 Bernard Schuurman 0,783 29
100162 (*3) De Springbok 2 / Feka Cees de Jong 1,290 41
100029 CenS Sander Pater 1,859 59 1,575 50
   
*1 – moyenne op verzoek aangepast voor aanvang van de competitie
*2 – nieuwe speler voor aanvang van de competitie toegevoegd
*3 – nieuwe speler in loop van seizoen toegevoegd

Op de helft van de competitie worden alleen voor spelers die beter presteren dan hun moyenne een verhoging doorgevoerd. Een verlaging is slechts mogelijk aan het begin van een nieuw seizoen.

De verhogingen zullen na afloop van de eerste helft van de competitie bekend gemaakt worden.