Inleiding

De Biljartfederatie heeft als doel de biljartsport voor recreatieve spelers binnen De Ronde Venen te organiseren in competitieverband. Belangrijke voorwaarde is dat de activiteiten in een sportieve, plezierige en veilige omgeving uitgevoerd kan worden. Elke deelnemer dient zich te houden aan de gedragscode zoals hieronder beschreven staat. Indien er onverhoopt toch ongewenst of grensoverschrijdend gedrag voorkomt, staat beschreven welke stappen ondernomen kunnen c.q. dienen te worden.

Wanneer is gedrag ongewenst of grensoverschrijdend?

Er zijn meerdere vormen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, dit staat verderop beschreven bij de gedragscode. In alle gevallen is de belangrijkste voorwaarde dat de persoon die het ondergaat het als gedwongen en/of ongewenst ervaart.

Gedragscode

 • De basis is goede omgangsvormen, te weten respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid;
 • De norm is wat binnen de Nederlandse samenleving als ‘normaal’ wordt beschouwd;
 • Ongewenst gedrag is geweld, agressie, bedreiging, discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Al deze vormen kunnen fysieke, psychische of verbale uitingsvormen hebben. Ook ongewenste aandacht, discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende opmerkingen of grappen – mondeling of schriftelijk – worden als ongewenst bedrag beschouwd;
 • Tevens is het publiceren (‘posten’) van berichten op sociale media zonder de toestemming van de persoon in kwestie een vorm van ongewenst gedrag. Het plaatsen van foto’s van personen in beschonken toestand of in onzedelijke posities is helemaal not done.
 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd (‘zero-tolerance’);
 • Elk lid, maar ook aanwezige vrijwilliger of toeschouwer, kan bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) wel of niet anoniem melding maken van ongewenst bedrag. De melder is niet noodzakelijkerwijs ook het slachtoffer, maar kan ook waarnemer van ongewenst gedrag zijn geweest;
 • De VCP kan bij ernstige overtredingen in overleg met melder c.q. slachtoffer melding bij de politie doen, in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld verkrachting) is dat zelfs verplicht;
 • De VCP zal in alle gevallen de melding doorzetten naar het bestuur;
 • In overleg met het slachtoffer neemt het bestuur gepaste maatregelen;
 • Het bestuur kan bij ongewenst gedrag een lid uitsluiten van verdere deelname aan activiteiten georganiseerd vanuit de Biljartfederatie of als lid royeren;
 • Melder c.q. slachtoffer worden geïnformeerd over de wijze waarop de melding is afgehandeld;

Vertrouwenscontactpersoon

Ton Bocxe is vertrouwenscontactpersoon van de Biljartfederatie. U kunt met hem telefonisch of per e-mail contact opnemen. Indien u een e-mail stuurt vermeld dan ook uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Anonieme berichten worden niet in behandeling genomen.

Email:   ton@artwork81.nl

Tel.:       0638312891 (voicemail inspreken is mogelijk, u wordt dan teruggebeld)

Loading