Indien er vanwege de corona-situatie specifieke maatregelen van de overheid, veiligheidsregio en/of gemeente De Ronde Venen van kracht zijn vindt u op deze pagina de standpunten en maatregelen van het bestuur van de Biljartfederatie.

Nieuws 18 september 2022

De tijdelijke maatregel dat er GEEN trede-verhoging plaatsvindt indien een team met 3 i.p.v. met 4 spelers aantreedt is NIET meer van toepassing met ingang van het nieuwe seizoen 2022-2023. In alle partijen speelt dit team een trede hoger, dus ook de dubbelpartij van de speler die het laagste moyenne heeft.

Nieuws 20 maart 2022

Het komt regelmatig voor dat er door corona slechts 3 spelers per team beschikbaar zijn. In dat geval geldt nog steeds de tijdelijke maatregel dat er GEEN trede-verhoging plaatsvindt. Wel dient nog steeds de speler met het laagste moyenne te doubleren.

Nieuws 16 februari 2022

Vanwege de aangekondigde corona-versoepelingen op de persconferentie van dinsdag 15 februari kan met ingang van maandag 21 februari de competitie-avonden weer gespeeld worden volgens het normale reglement, dat houd in 4 wedstrijden en aanvangstijd 20:00 uur (kwartier vooraf aanwezig zijn).

Nieuws 6 februari 2022

De eerste competitieweek met 3 ipv 4 wedstrijden is achter de rug. Ondanks het begintijdstip van 19:30 uur viel het niet mee om uiterlijk 22:00 uur klaar te zijn. Daarom als extra tijdelijke maatregel: niet inspelen, maar gelijk beginnen met de wedstrijden. Als iedereen zich daar aan houdt zijn de omstandigheden voor iedereen gelijk! De locatie-eigenaar beslist of een partij uitgespeeld kan worden. Zo niet, dan tussenstand noteren (ook in Biljartpoint) en afspraak maken wanneer de partij uitgespeeld kan worden.

Nieuws 28 januari 2022

De teamleiders en locatie-eigenaren hebben op 16 januari via de mail een voorstel ontvangen over het vervolgen en uitspelen van de teamcompetities (eerste en tweede divisie), waarbij de bekercompetitie vervalt. In plaats van 4 partijen worden er 3 partijen gespeeld. Dit in verband met de versoepelingen die spelen tot 22 uur ’s avonds mogelijk maakt. Het voorstel is geaccepteerd, waardoor de competitie hervat zal worden vanaf maandag 31 januari. Het programma in Biljartpoint is aangepast.

Nieuws 20 december 2021

Door de aangescherpte corona-maatregelen zijn er sowieso geen activiteiten mogelijk tot 14 januari 2022. Zodra er weer meer mogelijk is zal het bestuur de teamleiders informeren.

Nieuws 26 november 2021

Van De Springbok is het bericht ontvangen dat deze voorlopig gesloten zal blijven voor evenementen.
Er is door het bestuur besloten om de PK voorronde driebanden op zondag 28 november wel door te laten gaan. De finale in het weekend van 10 en 11 december in De Springbok is uitgesteld tot nader order.

Nieuws 14 november 2021: Competitiestop!

Door de aangepaste corona-maatregelen zijn we helaas genoodzaakt om de biljartcompetitie voorlopig stil te leggen.
De maatregelen gelden tot 4 december, het is te hopen dat er daarna weer meer mogelijk is en de competitie dit seizoen wel uitgespeeld kan worden.
De Persoonlijke Kampioenschappen kunnen wel doorgaan, aangezien die overdag gespeeld worden.
Voor meer informatie over de PK’s Driebanden zie pagina Programma Persoonlijke Kampioenschappen.

Nieuws van 5 november 2021

Vanaf zaterdag 6 september zijn de corona-maatregelen weer aangescherpt, zie daarvoor https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen. Ter aanvulling kunt u de nieuwsbrief van de gemeente De Ronde Venen over deze maatregelen hier terugvinden.

Voor de biljartcompetitie betekent dit het volgende:

 • Zowel sporters als publiek dient bij binnensporten vooraf gecontroleerd te worden op een geldig coronatoegangsbewijs (CTB).
 • Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de thuisspelende vereniging en de locatie-eigenaar. Zij stemmen af wie er waar en hoe controleert.
 • Het bestuur van de biljartfederatie gaat er vanuit dat bij alle locaties actief op een geldig CTB gecontroleerd zal worden.
 • Om teleurstellingen aan de deur te voorkomen verzoeken we dat teamleiders uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd met elkaar in contact treden om na te gaan of beide teams een volwaardige afvaardiging van minimaal 3 spelers kunnen regelen. Zo niet, dan dient volgens het reglement in overleg met wedstrijdleider Piet Best een nieuwe speeldatum gekozen te worden.
 • Voor de volledigheid herhalen we dat de tijdelijke maatregel van 3 spelers zonder verhoging nog steeds geldig is.

We hopen vanzelfsprekend dat het lukt om alle wedstrijden door te laten gaan.

Nieuws van 25 september 2021

Maandag 27 september start de competitie. Vanaf zaterdag 25 september zijn de nieuwste corona-maatregelen actief geworden. Onderdeel daarvan is het tonen van een Coronatoegangsbewijs bij horeca gelegenheden. In een nieuwsbrief van de gemeente De Ronde Venen aan sportbestuurders stond vermeld dat er geen toegangsbewijs nodig is voor (ik citeer) ‘het beoefenen van sport in bijv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten’
 
Het is aan de locaties om hiervoor gepaste maatregelen te treffen. Inmiddels hebben we van de beheerders van De Willisstee vernomen dat zij van de gemeente een bericht hebben ontvangen dat er in De Willisstee voor de biljartevenementen geen controle noodzakelijk is. We hopen van harte dat bij de overige locaties de wedstrijden ook door kunnen gaan. Neem aub contact op met de locatie-eigenaar indien u daarover wilt afstemmen.
 
Het bestuur wenst u een gezonde en sportieve competitie toe.

Nieuws van 17 september 2021

Als aanvulling op het nieuwsbericht van 16 september over het coronatoegangsbewijs en het reglement rondom het niet doorgaan van een wedstrijd, hieronder ter herinnering een tijdelijke spelregel die van toepassing blijft zolang er vanuit de overheid specifieke corona-gerelateerde maatregelen actief zijn:

 • Indien teams slechts 3 spelers kunnen afvaardigen wordt toegestaan dat – zolang de corona-maatregelen noodzakelijk blijven – er geen verhoging plaatsvindt. Wel dient zoals gewoonlijk de speler met laagste moyenne een dubbelpartij te spelen.

Nieuws van 16 september 2021

Op 13 september heeft de overheid aangekondigd dat vanaf 25 september 2021 bij bezoek aan alle horeca-gelegenheden alleen toegang mogelijk is met een coronatoegangsbewijs (volledige vaccinatie, geldig herstelbewijs of negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud). Het bestuur van de Biljartfederatie kan dit niet opleggen en naleven, deze verantwoordelijkheid ligt bij de locatie-eigenaren. Indien deze maatregel betekent dat een wedstrijd niet kan doorgaan geldt daarvoor het bestaande reglement (zie Reglement teamcompetitie). Kortweg houdt het in dat maximaal 24 uur vooraf aan de wedstrijd in overleg met de teamleider van de tegenstander en de competitieleider een nieuwe speeldatum is afgesproken.

Nieuws van 30 juni 2021

In verband met de doorgevoerde versoepelingen zijn de vooruitzichten positief om het aankomend seizoen weer als normaal de competitie af te werken. Het seizoen wordt aangevangen met PK Libre wedstrijden (behorend bij het seizoen 2020-2021*), zieLaatste nieuws en Programma Persoonlijke Kampioenschappen.

*) De PK’s voor het seizoen 2021-2022 worden zoals gebruikelijk in november/december (PK Driebanden) en in januari/februari (PK Libre) georganiseerd.

Nieuws van 29 maart 2021

In verband met de corona situatie is besloten dat er dit seizoen geen officiële wedstrijden meer gespeeld zullen worden. De teamleiders zijn geïnformeerd en tevens uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 10 mei 2021.

Nieuws van 3 februari 2021

In verband met de lockdown is de competitie opgeschort tot nader order.

Nieuws van 14 januari 2021

In verband met de lockdown is de competitie opgeschort tot 9 februari 2021.

Nieuws van 15 december 2020

In verband met de strengere lockdown is de competitie opgeschort tot 20 januari 2021.
De teamleiders zijn uitgenodigd voor een overleg over het vervolg van dit biljartseizoen op woensdag 13 januari 2021.

Nieuws van 10 november 2020

In verband met de verlengde corona-maatregelen is de competitie opgeschort tot 1 januari 2021.
De PK’s driebanden zijn gecanceld.

Nieuws van 19 oktober 2020

In verband met de verscherpte maatregelen n.a.v. de persconferentie op 13 oktober is de competitie opgeschort t/m 10 november 2020.

Nieuws van 29 september 2020

De competitie is in verband met de corona-maatregelen stilgelegd.
De teamleiders zijn geïnformeerd dat de competities voorlopig zijn stilgelegd. Hiermee volgt het bestuur de richtlijnen van de KNBB, die in overleg gaan met het NOC-NSF en de overheid om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om toch verder te spelen. Het bestuur heeft inmiddels ook contact gelegd met de gemeente De Ronde Venen. Zodra de situatie wijzigt zullen de teamleiders per mail geïnformeerd worden en kunt u dat op deze pagina ook lezen.

Klik hier om een brief van de burgemeester en wethouder over verantwoord sporten te bekijken.

De specifieke maatregelen van de overheid, veiligheidsregio en/of gemeente zijn onderhevig aan wijziging. Mede daardoor kunnen onderstaande standpunten en uitzonderingen ook gewijzigd worden. De teamleiders en locatie-eigenaren worden daarover per mail geïnformeerd en op deze pagina gepubliceerd.

Nieuws van 18 augustus 2020

Op 13 augustus heeft het bestuur van de Biljartfederatie de teamleiders en locatie-eigenaren ingelicht over de standpunten rondom de corona-situatie. Hieronder het overzicht van die verkondigde standpunten c.q. uitzonderingen op de huidige reglementen.

Standpunten

 • Er is geen eigen protocol opgesteld, maar de richtlijnen (versie 14 juli) van de KNBB worden gevolgd, klik op deze link om dat te openen. Deze richtlijnen zijn overigens gebaseerd op het protocol verantwoord sporten vanuit NOC*NSF.
 • Het bestuur gaat er vanuit dat locaties en/of thuisteams zorgen voor passende maatregelen (voldoende afstand zitplaatsen, ontsmettingsmiddel e.d.)

Uitzonderingen op de huidige reglementen

 • Door het bestuur zijn onderstaande uitzonderlijke regels opgesteld:
  • Indien teams slechts 3 spelers kunnen afvaardigen wordt toegestaan dat – zolang de corona-maatregelen noodzakelijk blijven – er geen verhoging plaatsvindt. Wel dient zoals gewoonlijk de speler met laagste moyenne een dubbelpartij te spelen.
  • Het wordt toegestaan dat – zolang de corona-maatregelen noodzakelijk blijven – bepaalde spelers uit voorzorg slechts een deel van de avond aanwezig zijn mits daarover vooraf overleg heeft plaatsgevonden tussen de teamleiders.
  • Indien tijdens een speelavond de situatie voor aanwezigen in relatie tot de corona-maatregelen onveilig aanvoelt dienen de teamleiders in overleg te treden met de locatie-eigenaar (c.q. aanwezig personeelslid) over noodzakelijke maatregelen om verder spelen mogelijk te maken. Indien dit naar mening van de uitspelende teamleider binnen 15 minuten niet gelukt is kan de speelavond afgebroken worden en dient deze tijdens een inhaaldatum vanaf de afgebroken stand uitgespeeld te worden. Vanzelfsprekend dient de thuisspelende teamleider de competitieleider daarvan op de hoogte te stellen.

Loading