1. Spelsoorten

Er zijn 3 voorronden en 3 finales libre, namelijk 1/2-sterklasse, 3-sterklasse en 4/5-sterklasse. In de 4/5-sterklasse spelen de kaderspelers. Er zijn 3 voorronden en 3 finales driebanden, namelijk in de poule A, poule B en poule C. Bij te weinig deelname worden de klassen samengevoegd. Zowel tijdens de voorronden als de finales zal net als in de competitie met het Belgisch-systeem worden gespeeld.

 1. Deelname

Is open voor alle teamleden die deelnemen in de teamcompetitie van Biljartfederatie De Ronde Venen. Individuele deelname is alleen mogelijk indien men lid is van een aangesloten biljartclub.

 1. Inschrijving deelname

Voor alle klassen uiterlijk 15 september. Het inschrijfgeld bedraagt  €  10,00 en voor individuele deelnemers  € 20,00 per speler. De aangesloten clubs dienen er voor zorg te dragen dat hun leden het programmaboekje en het Digitaal Pikeetje op tijd in hun bezit krijgen. Bij directe promotie kan kosteloos aan de voorronden van een hogere klasse deelgenomen worden. Prijswijziging voorbehouden.

 1. Nieuwe Spelers

Aan de PK’s mogen alleen spelers met een officieel vastgesteld en geregistreerd moyenne meedoen. Spelers die het seizoen als nieuwe speler zijn gestart moeten eerst 4 partijen hebben gespeeld en daarmee de status van nieuwe speler zijn kwijtgeraakt voor ze mogen meedoen aan de PK’s.

 1. Voorrondelocatie

Deze worden in overleg met de wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen vastgesteld. De voorronden vinden op ’n zondag plaats.

 1. Finalelocatie

Het bestuur is vrij te beslissen waar binnen de Ronde Venen de finales worden gehouden. De speeldagen zijn op zaterdag en zondag. Het bestuur kan in overleg met de organiserende club besluiten twee of drie finales van dezelfde spelsoort in dezelfde locatie en hetzelfde weekend te organiseren. In dat geval kan het een optie zijn om buiten de zaterdag en zondag ook de vrijdagavond te benutten voor het spelen van de finale. De organiserende club draagt zorg voor een goed onderhouden en verwarmd biljart, prima biljartballen, tellers / schrijvers en andere voor de wedstrijden benodigde attributen, dit om de finalisten optimaal tot dienst te zijn. De wedstrijdleiding staat boven de arbitrage en neemt bij geschillen terstond een bindende beslissing.

 1. Aanvang van de wedstrijden

Zie het programmaboekje. Spelersdienen tenminste 15 minuten voor de aanvang aanwezig te zijn.  De vereniging die de finale organiseert zorgt voor arbiters en schrijvers. Ook a.u.b. tijdens de wedstrijden het mobieltje uit!

 1. Voorronden

Iedere deelnemer speelt 3 wedstrijden in de voorronde volgens een scorelijst van de wedstrijdleider PK, de deelnemers dienen zelf te arbitreren en te schrijven. Indien noodzakelijk kan de wedstrijdleider de partijen inkorten. Indien een voorronde-poule uit een oneven aantal spelers bestaat, moet één van de spelers (bepaald door loting) een extra vierde partij spelen. Deze partij wordt als eerste gespeeld, en voor de speler voor wie het een extra vierde partij is telt wel het moyenne van deze partij mee voor zijn gemiddelde moyenne-percentage, maar tellen de wedstrijd punten niet mee.

 1. Moyenne

Het bij de Persoonlijke Kampioenschappen toegepaste libre moyenne is gelijk aan het moyenne welk gebruikt wordt in de competitie. De wedstrijden tijdens de libre PK’s, zowel voorronde als finale, doen net als de competitie- en bekerwedstrijden mee in de bepaling van het moyenne. Tijdens de voorronde en finale van de libre PK’s komt de speler uit in de klasse behorend bij zijn of haar moyenne. Promotie en degradatie naar een andere klasse gaat automatisch op basis van het moyenne.

Voor driebanden geldt dat de partijen in de voorronde meetellen voor het berekenen van het nieuwe moyenne, waarbij het nieuwe moyenne het gemiddelde is van het gespeelde moyenne en het oude moyenne. De partijen in de finale na een gespeelde voorronde tellen niet mee voor het nieuwe moyenne. Indien er een directe finale wordt gespeeld tellen de finale partijen wel mee, en is het nieuwe moyenne het gespeelde moyenne tijdens de finale.

 1. Promotie Driebanden

Als je in de voorronde 20% hoger dan de hoogste moyennegrens uit die klasse speelt promoveer je direct. Consequentie: je mag niet meedoen aan de finale maar wel meedoen aan de voorronde van die hogere klasse.

“VRIJE KEUZE”; valt men binnen die 20% van die bovenste moyennegrens dan is de keuze:

A: Meespelen met die finale, mits geplaatst.

B: Deelnemen aan de voorronde van die hogere klasse.

Tijdens de finale in een hogere klasse wordt gespeeld met het minimum moyenne van die klasse.

 1. Degradatie Driebanden

Als je in de voorronden voor het eerst lager dan de onderste benedengrens van die klasse speelt krijg je een Halve Degradatie naar aanleiding van het werkelijk gespeelde moyenne. Bij een tweede keer volgt een Degradatie.

 1. Finalist

Om tot aanwijzing van finalist te komen wordt na de voorronde aan alle spelers een rangnummer toegekend. Bij deze rangschikking vallen bij Driebanden eerst de gepromoveerde en gedegradeerde spelers weg. Half gedegradeerde spelers tellen voor de rangschikking mee en kunnen mogelijk een finale spelen. Voor de Finale kunnen zich slechts 5 spelers plaatsen, mits de wedstrijdleiding anders beslist. De rangnummering komt als volgt tot stand: Er wordt een volgnummer voor het totaal behaalde wedstrijdpunten en een volgnummer voor het behaalde moyennepercentage toegekend. De som van deze twee volgnummers is bepalend voor finaleplaatsing. Bij rangschikking op moyennepercentage krijgt de speler met het laagste percentage in geval van 10 spelers 10 punten, degene met het hoogste percentage krijgt 1 punt. Bij rangschikking op behaalde wedstrijdpunten krijgt degene die de minste wedstrijdpunten heeft 10 punten, en wie de meeste wedstrijdpunten heeft 1 punt.  Wanneer b.v. blijkt dat rangnummer 3 en 4 beide 33 wedstrijdpunten hebben behaald, worden de rangnummers 3 en 4 bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld. Het te noteren resultaat is dan 3,5 punt voor deze twee.

 1. Klasse indeling libre

1-sterklasse      0,01 t/m 0,89          15 t/m  31 car.

2-sterklasse      0,90 t/m 1,49          33 t/m  47 car.

3-sterklasse      1,50 t/m 2,99          50 t/m  80 car.

4-sterklasse      3,00 t/m14,99         85 t/m280 car.

5-sterklasse      5,00 t/m14,99 38/2140 t/m280 car.

De 5-sterklasse is de kaderklasse en is verplicht boven 15,00 moy. libre.

 1. Klasse indeling driebanden

De PK’s driebanden worden gespeeld in drie klassen, met de volgende indeling:

A-poule =   20 caramboles en  hoger    (moyenne +0.500)

B-poule =   15  t/m  19 caramboles        (0.375    t/m 0.499)

C-poule =   10 t/m  14 caramboles        (0.250  t/m   0.374)

Bedraagt het aantal inschrijving in de A-poule driebanden minder dan 5 spelers, dan mag dit (tot een maximum van 5 deelnemers) op volgorde van moyenne uitgebreid worden met spelers die voldoen aan het criterium van de B-poule. Alle deelnemers, dus ook de gedispenseerden, zullen in iedere PK-partij echter op tenminste 20 te maken caramboles worden ingedeeld.

 1. AVÉ-Systeem

De bedoeling van het Avé-systeem is om de beslissende partij naar de laatste wedstrijd te brengen. In de finale van het Persoonlijk Kampioenschap van de Ronde Venen spelen 5 finalisten. Dat betekent per ronde 1 vrije speler. Om te rangschikken is het resultaat uit de voorronde van belang. Speler 1 in de rangschikking speelt tegen nummer 5, 2 tegen 4 en 3 tegen de verliezer van 1 tegen 5. Na elke ronde moet opnieuw een stand opgemaakt worden waarna de op dat moment hoogste speler weer tegen de laagste speler uitkomt tegen wie hij nog niet gespeeld heeft, etc. De term “teamleden” eerst tegen elkaar is ongeldig.

 1. Boete / uitsluiting

Wanneer een speler(ster) na inschrijving van de voorronde zonder kennisgeving niet verschijnt volgt  1 jaar uitsluiting van deelname, tevens gevolgd met een administratieve heffing van € 15,00.

 1. Persoonlijk kampioen

Degene die de finale wint is voor 1 seizoen Persoonlijk Kampioen van Biljartfederatie De Ronde Venen in zijn of haar klasse.

 1. Statuten

De statuten van Biljartfederatie De Ronde Venen liggen bij het secretariaat ter inzage.

 1. Onvoorzien

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

1,879 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag