Zolang vanwege de corona-situatie specifieke maatregelen van de overheid, veiligheidsregio en/of gemeente De Ronde Venen van kracht zijn vindt u op deze pagina de standpunten van het bestuur van de Biljartfederatie.

Nieuws van 30 juni 2021

In verband met de doorgevoerde versoepelingen zijn de vooruitzichten positief om het aankomend seizoen weer als normaal de competitie af te werken. Het seizoen wordt aangevangen met PK Libre wedstrijden (behorend bij het seizoen 2020-2021*), zie Laatste nieuws.
*) De PK’s voor het seizoen 2021-2022 worden zoals gebruikelijk in november/december (PK driebanden) en in januari/februari (PK Libre) georganiseerd.

Nieuws van 29 maart 2021

In verband met de corona situatie is besloten dat er dit seizoen geen officiële wedstrijden meer gespeeld zullen worden. De teamleiders zijn geïnformeerd en tevens uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 10 mei 2021.

Nieuws van 3 februari 2021

In verband met de lockdown is de competitie opgeschort tot nader order.

Nieuws van 14 januari 2021

In verband met de lockdown is de competitie opgeschort tot 9 februari 2021.

Nieuws van 15 december 2020

In verband met de strengere lockdown is de competitie opgeschort tot 20 januari 2021.
De teamleiders zijn uitgenodigd voor een overleg over het vervolg van dit biljartseizoen op woensdag 13 januari 2021.

Nieuws van 10 november 2020

In verband met de verlengde corona-maatregelen is de competitie opgeschort tot 1 januari 2021.
De PK’s driebanden zijn gecanceld.

Nieuws van 19 oktober 2020

In verband met de verscherpte maatregelen n.a.v. de persconferentie op 13 oktober is de competitie opgeschort t/m 10 november 2020.

Nieuws van 29 september 2020

De competitie is in verband met de corona-maatregelen stilgelegd.
De teamleiders zijn geïnformeerd dat de competities voorlopig zijn stilgelegd. Hiermee volgt het bestuur de richtlijnen van de KNBB, die in overleg gaan met het NOC-NSF en de overheid om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om toch verder te spelen. Het bestuur heeft inmiddels ook contact gelegd met de gemeente De Ronde Venen. Zodra de situatie wijzigt zullen de teamleiders per mail geïnformeerd worden en kunt u dat op deze pagina ook lezen.

Klik hier om een brief van de burgemeester en wethouder over verantwoord sporten te bekijken.

De specifieke maatregelen van de overheid, veiligheidsregio en/of gemeente zijn onderhevig aan wijziging. Mede daardoor kunnen onderstaande standpunten en uitzonderingen ook gewijzigd worden. De teamleiders en locatie-eigenaren worden daarover per mail geïnformeerd en op deze pagina gepubliceerd.

Nieuws van 18 augustus 2020

Op 13 augustus heeft het bestuur van de Biljartfederatie de teamleiders en locatie-eigenaren ingelicht over de standpunten rondom de corona-situatie. Hieronder het overzicht van die verkondigde standpunten c.q. uitzonderingen op de huidige reglementen.

Standpunten

  • Er is geen eigen protocol opgesteld, maar de richtlijnen (versie 14 juli) van de KNBB worden gevolgd, klik op deze link om dat te openen. Deze richtlijnen zijn overigens gebaseerd op het protocol verantwoord sporten vanuit NOC*NSF.
  • Het bestuur gaat er vanuit dat locaties en/of thuisteams zorgen voor passende maatregelen (voldoende afstand zitplaatsen, ontsmettingsmiddel e.d.)

Uitzonderingen op de huidige reglementen

  • Door het bestuur zijn onderstaande uitzonderlijke regels opgesteld:
    • Indien teams slechts 3 spelers kunnen afvaardigen wordt toegestaan dat – zolang de corona-maatregelen noodzakelijk blijven – er geen verhoging plaatsvindt. Wel dient zoals gewoonlijk de speler met laagste moyenne een dubbelpartij te spelen.
    • Het wordt toegestaan dat – zolang de corona-maatregelen noodzakelijk blijven – bepaalde spelers uit voorzorg slechts een deel van de avond aanwezig zijn mits daarover vooraf overleg heeft plaatsgevonden tussen de teamleiders.
    • Indien tijdens een speelavond de situatie voor aanwezigen in relatie tot de corona-maatregelen onveilig aanvoelt dienen de teamleiders in overleg te treden met de locatie-eigenaar (c.q. aanwezig personeelslid) over noodzakelijke maatregelen om verder spelen mogelijk te maken. Indien dit naar mening van de uitspelende teamleider binnen 15 minuten niet gelukt is kan de speelavond afgebroken worden en dient deze tijdens een inhaaldatum vanaf de afgebroken stand uitgespeeld te worden. Vanzelfsprekend dient de thuisspelende teamleider de competitieleider daarvan op de hoogte te stellen.

 1,871 total views,  4 views today